MENU

Modersmål för skolan och förskolan


Språkservice24 erbjuder grundskolor, gymnasium och förskolor följande tjänster:

- Studiehandledning på modersmålet
- Modersmålsundervisning
- Modersmålsstöd för barn som har ett annat modersmål än svenska.

Våra uppdragsgivare är friaskolor i Stockholmslän. Även kommunala skolor och förskolor beställer från oss, enl. bestämmelserna om Direktuphandling.

Beställningar!