Modersmålsundervisningen sker oftas efter ordinarie skoltid enligt överenskommelse med respektive skolan. Föräldrarna ansöker om modersmålsundervisning eller modersmålsstöd på respektive skolan eller förskolan.

Undervisningslängd: Minst 60 min. per tillfälle. Även andra upplägg är möjliga enligt överenskommelse

Gruppens storlek: en till sex elever i samma modersmål. Dock beror gruppensstorlek på elevernas ålder och kunskapsnivå i språket 

 

Kontakta oss för en offert!

 

Förskolan/skola*:

Email*:

Telefon:

Kompletterande anmärkningar

# Språk Timmar/vecka Antal barn
1
2
3
4
5
6

 

Beställning för studiehandledning

Studiehandledningen ges individuellt eller i en liten grupp. Det är rektor som bestämmer om en elev skall få studiehandledning.

Undervisningens längd är 60 min eller 120 min per tillfälle.

Kontakta oss för en offert!

Förskolan/skola*:

Email*:

Telefon:

Kompletterande anmärkningar

# Språk Timmar/vecka
1
2
3
4
5
6